Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Produkce biogenních aminů u vybraných kmenů bakterií mléčného kvašení

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 14 (SGA02011GA-ST)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  P503-11-1417

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Biogenic amines production in selected lactic acid bacteria strains

 • Anotace anglicky

  Biogenic amines (BA) are mainly generated by decarboxylation of the corresponding amino acids and could be potentially toxic for human. Many strains of lactic acid bacteria (including probiotic cultures - LAB) used in dairy industry are producers of BA.The im of the project is the study of simultaneous effects of some external factors (temperature, pH, aero/anaerobiosis, available sources of carbon ? saccharides, NaCl concentration etc.) on histamine, phenylethylamine, tyramine, putrescine, cadaverineand tryptamine production in selected LAB. PCR, UPLC and HPCE will be used for detecting of BA production and studying of kinetics of biogenic amines production. Results from this project will be: (i) models of BA production of selected strains of LAB influenced by effects of more than one external factor;(ii) recommendation of technological condition (for dairy industry) in which the use of BA positive strains is acceptable from point of view of food safety (iii) new designed primers for detection of genes coding some enzymes for putrescine, phenylethylamine and tryptamine synthesis.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  GM - Potravinářství

 • CEP - vedlejší obor

  EE - Mikrobiologie, virologie

 • CEP - další vedlejší obor

  EB - Genetika a molekulární biologie

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10603 - Genetics and heredity (medical genetics to be 3)<br>10604 - Reproductive biology (medical aspects to be 3)<br>10605 - Developmental biology<br>10606 - Microbiology<br>10607 - Virology<br>10608 - Biochemistry and molecular biology<br>10609 - Biochemical research methods<br>21101 - Food and beverages<br>30101 - Human genetics

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Řešení projektu přineslo nové údaje o biogenních aminech produkovaných bakteriemi mléčného kvašení (BMK). Pro redukci růstu BMK v rybím mase byl využit vysoký hydrostatický tlak a beta záření. Za významné považuji, že na řešení projektu se podíleli i Ph?

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2011

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2014

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 4. 2014

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP15-GA0-GA-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  22. 5. 2015

Finance

 • Celkové uznané náklady

  9 495 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  9 045 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  300 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč