Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
QJ1510206

Výzkum odlišných typů zabarvení zrna pšenice způsobených látkami s antioxidačním účinkem, jejich využití pro tvorbu odrůd s příznivým zdravotním benefitem pro výživu člověka a zvířat

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo zemědělství

 • Program

  Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 ?KUS?

 • Veřejná soutěž

  Komplexní zemědělské systémy 3 (SMZE2015MZE01)

 • Hlavní účastníci

  Agrotest fyto, s.r.o.<br>Česká zemědělská univerzita v Praze / Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů<br>Mendelova univerzita v Brně / Agronomická fakulta<br>PRO-BIO, obchodní společnost s r.o.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  Smlouva číslo 146-2015-17012

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Research of the wheat different grain discoloration types caused by substances with antioxidant effects, their use for development of varieties with positive health benefit for human and animal nutrition

 • Anotace anglicky

  The project is focused on the wheat ability to synthesize anthocyanins and carotenoids in wheat grain which are important substances exhibiting antioxidant effect beneficial to consumers´ health. These substances are commonly present in fruits and vegetables but do not occur or occur only in a very low amount in common wheat cultivars. Specific donors of wheat carrying genes for blue aleurone, purple pericarp and yellow endosperm of grain will be used. It is supposed that combination of these different genes for different grain colours in one genotype will lead to increasing the antioxidant concentration in wheat grain. The use of current wheat cultivars in breeding program will lead to the development of wheat lines with high antioxidant content in grain and satisfactory yield ability due to improved genetic background. New wheat lines are expected to have higher antioxidant content than the used parental forms. Cultivation of newly developed wheat lines enable to produce raw materials richer in health-promoting substances. Long-term consumption of wheat fortified with antioxidant substances will have positive effects on the human and animal nutrition. Due to the fact that wheat is the most spread cereal crop, the extending of wheat grain utilisation will have a significant importance in the food processing industry. The modern analytical methods for the study of individual types of anthocyanins and carotenoids and their concentration in grain during the breeding process will be used. The effect of these substances will be tested on poultry. The rate of degradation of antioxidants in the grain during grain storing and heat processing of raw materials during bread baking will also be studied. The newly developed donors and breeding lines of wheat containing high content of antioxidants in grain will be offered to users. It is expected that the project will have considerable practical and theoretical importance.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  GE - Šlechtění rostlin

 • CEP - vedlejší obor

  GM - Potravinářství

 • CEP - další vedlejší obor

  GC - Pěstování rostlin, osevní postupy

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  21101 - Food and beverages<br>40105 - Horticulture, viticulture<br>40106 - Agronomy, plant breeding and plant protection; (Agricultural biotechnology to be 4.4)

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  V průběhu řešení projektu došlo k selektivnímu výběru pšenice s barevnými změnami, zpracování metodiky jejich hybridizace, sledování degradace barevných látek skladováním, ověření vlivu na zkrmování drůbeže a predikce významu na zdravotní stav spotřebitelů. Váha a spolehlivost, stejně jako praktická realizace výsledků mají v této řadě klesající tendenci.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  15. 4. 2015

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2018

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  12. 4. 2018

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP19-MZE-QJ-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  25. 6. 2019

Finance

 • Celkové uznané náklady

  14 399 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  12 922 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  1 477 tis. Kč