Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
QK1810072

Vývoj biofortifikovaných linií hrachu se sníženým obsahem kyseliny fytové

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo zemědělství

 • Program

  Program aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017 - 2025, ZEMĚ

 • Veřejná soutěž

  VaV pro Ministerstvo zemědělství II 2 (SMZE2018MZE01)

 • Hlavní účastníci

  Agritec Plant Research s.r.o.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  921-2017-14152

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Development of biofortified pea breeding lines with low phytic acid content

 • Anotace anglicky

  The project is focused to the development of biofortified pea breeding lines with low phytic acid content and/or higher phytase content, and with increased content of bioavailable mineral elements (P, Ca, Mg, Fe, Zn, Se) for cultivars with improved nutrition employment.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  40500 - Other agricultural sciences

 • OECD FORD - vedlejší obor

  40500 - Other agricultural sciences

 • OECD FORD - další vedlejší obor

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Původně bylo naplánováno 7 výsledků - 2x Jimp, Jrec, Jsc, 2x Nmet a Gfunk (autoři uvádějí 8 výsledků, do nichž počítají 2x Gfunk), všechny naplánované výsledky byly splněny. Vedle toho bylo realizováno dalších 10 výsledků, celkově bylo dosaženo 17 výstupů. Jsou rozpracovány ještě další 3 vědecké publikace typu Jimp (nad rámec projektu).

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2018

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2022

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  11. 4. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-MZE-QK-U

 • Datum dodání záznamu

  16. 6. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  14 186 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  14 181 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  5 tis. Kč