Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
QK1910235

Minimalizace rizik reziduí účinných látek vybraných herbicidů obsažených ve slámě a v půdě na kultury pěstovaných hub, jahodníku a rajčat

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo zemědělství

 • Program

  Program aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017 - 2025, ZEMĚ

 • Veřejná soutěž

  VaV pro Ministerstvo zemědělství II 3 (SMZE2019MZE01)

 • Hlavní účastníci

  Česká zemědělská univerzita v Praze / Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  598-208-14152

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Minimizing the risk of residues of active compounds of selected herbicides contained in straw and soil on the cultures of cultivated mushrooms, strawberries and tomatoes

 • Anotace anglicky

  The aim of this project is a comprehensive solution of the current problem in agricultural practice concerning the content of residues of the herbicide substances - aminopyralide and pyroxsulam contained in straw from treated cereal crops. The straw is intended for mushroom substrate preparation, for mulching and organic fertilization. Partial aim is to monitor the content of residues of herbicide substances aminopyralide, pyroxsulam and florasulam in straw of various origins and after various types of treatment. Further objective is to assess the toxicity risk for the mushrooms, strawberries and tomatoes. Final goal is to suggest a set of agrotechnical measures to minimise the content of residues of herbicide substances in mushrooms, strawberries and tomatoes.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  40401 - Agricultural biotechnology and food biotechnology

 • OECD FORD - vedlejší obor

 • OECD FORD - další vedlejší obor

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  EI - Biotechnologie a bionika

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2019

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2023

 • Poslední stav řešení

  K - Končící víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  11. 4. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-MZE-QK-R

 • Datum dodání záznamu

  15. 2. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  12 876 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  12 876 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč