Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
SS05010225

Efektivní kontrola návrhu systémů hospodaření s dešťovou vodou v urbanizovaných územích

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí - Prostředí pro život

 • Veřejná soutěž

  Prostředí pro život 5 (STA02022SS050)

 • Hlavní účastníci

  České vysoké učení technické v Praze / Fakulta stavební

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  SS05010225 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Effective design control of stormwater management systems in urban areas

 • Anotace anglicky

  The goal of the project is to develop a software tool supporting the design of sustainable urban drainage systems (SuDS) and control of the design by public administration. The tool will enable selection of a suitable SuDS method and appropriate structures following the priorities given by SuDS principles and legislation of the Czech Republic as well as the sizing of the structures. The output will be a standardized protocol displaying a checklist of the selection of the SuDS method and structures, the input data used and sizing outputs. The tool will thus enable objective control of the entire process and will lead to easier, faster and more efficient performance of public administration and reduction of its administrative burden. The tool will be supplemented by a user manual.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  VV - Experimentální vývoj

 • OECD FORD - hlavní obor

  20101 - Civil engineering

 • OECD FORD - vedlejší obor

  20102 - Construction engineering, Municipal and structural engineering

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  20701 - Environmental and geological engineering, geotechnics

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  DH - Báňský průmysl včetně těžby a zpracování uhlí<br>GB - Zemědělské stroje a stavby<br>JM - Inženýrské stavitelství<br>JN - Stavebnictví

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2022

 • Ukončení řešení

  29. 2. 2024

 • Poslední stav řešení

  B - Běžící víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-SS-R

 • Datum dodání záznamu

  20. 2. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  2 536 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  2 153 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  383 tis. Kč