Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Prezentace a ochrana 3D digitálních objektů v muzejních sbírkách

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo kultury

 • Program

  Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II)

 • Veřejná soutěž

  SMK02020DG003

 • Hlavní účastníci

  České vysoké učení technické v Praze / Fakulta elektrotechnická<br>CESNET, zájmové sdružení právnických osob<br>Národní muzeum

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  027/2020/OVV

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  3D digital objects presentation and preservation in museum collections

 • Anotace anglicky

  In relation with the ongoing digitization process and growing demand for high quality digital content, the main proposed project goal is to design new tools, devices and processes for presenting the Czech national cultural heritage in the form of 3D digital objects suitable for physical museum expositions. This will be done in a close relation to digitization processes, content management and long term preservation of these 3D objects. Presentation of 3D objects in their digital form allows to show items that are difficult to publicly present and brings new possibilities, e.g. for showing them within the new physical environment context (using so called augmented reality), zooming in/out or adding interactive elements. Therefore the following particular goals are to be met - description of adequate processes for designing multimedia expositions including suitable technologies/services selection and ordering, development of SW tools and devices for three dimensional presentation of digital objects suitable for physical expositions, and design of tools for remote exposition control and object management. There will be standardised processes proposed for digital object metadata creation and management that can be used for enhancing cultural object presentations. The related goal is to propose and verify adequate 3D object processing for the purpose of their interactive presentations with respect to needs of memory institutions with limited resources, for their sharing among various collection management systems, and also for exporting them into the national databases (Czechiana). The selected digitized objects from the National museum collections will be presented using the attractive form and the above mentioned technologies will be provided to other memory institutions. This activity could significantly contribute to raise public interest in the Czech national cultural heritage and it brings a unique opportunity for education and international collaborration.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  VV - Experimentální vývoj

 • OECD FORD - hlavní obor

  20206 - Computer hardware and architecture

 • OECD FORD - vedlejší obor

  10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  20202 - Communication engineering and systems

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi<br>BC - Teorie a systémy řízení<br>BD - Teorie informace<br>IN - Informatika<br>JC - Počítačový hardware a software<br>JW - Navigace, spojení, detekce a protiopatření

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Cílem projektu bylo navrhnout vhodné nástroje, zařízení a postupy pro prezentaci národního kulturního dědictví ve 3D digitální podobě ve fyzickém prostředí muzejních expozičních prostor v souvislosti s probíhající digitalizací a rostoucí poptávkou po dostupnosti kvalitního digitálního obsahu. Bylo dosaženo všech plánovaných cílů projektu. Všechny plánované výsledky náležely mez vzájemně se podmiňující hlavní výsledky, které tvoří logicky skloubený celek. Bylo plánováno 8 takových výsledků a stejný počet byl i dokončen a předložen. Lze tedy hovořit o 100% naplnění stanovených cílů, neboť žádné další výsledky z kategorie vedlejší nebo ostatní nebyly plánovány. V souvislosti s dynamicky se rozvíjejícím vývojem v oblasti podobně zaměřených projektů budou ovšem dosažené výsledky tohoto projektu v mezinárodním prostředí aktuálně využitelné patrně nepříliš dlouhou dobu.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 3. 2020

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2022

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  1. 2. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-MK0-DG-U

 • Datum dodání záznamu

  6. 6. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  15 289 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  15 289 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč