Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
SS06020190

Vývoj antimetanogenního krmného suplementu pro zmírnění environmentálního dopadu z chovu hospodářských zvířat

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí - Prostředí pro život

 • Veřejná soutěž

  STA02023SS060

 • Hlavní účastníci

  Mendelova univerzita v Brně / Agronomická fakulta

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  SS06020190 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Development of an anti-methanogenic feed supplement to mitigate the environmental impact of livestock farming

 • Anotace anglicky

  The proposed project's primary goal is to develop a new feed supplement based on algae, plant tannins, and probiotics with an anti-methanogenic effect and a high potential for implementation in the Czech and foreign markets. The newly developed feed additive will be intended to enrich the feed ration of ruminants to improve rumen fermentation and animal productivity and reduce the formation of enteric methane and its negative impact on the environment.One of the other expected results is the beneficial effect of supplementing immunoprotective substances from micro- and macroalgae (e.g.,beta-glycans),which strengthens the immunomodulating effect of probiotics. The project will contribute to achieving balanced neutrality regarding the emission of environmental pollutants (mainly CH4 and NH3)

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  VV - Experimentální vývoj

 • OECD FORD - hlavní obor

  40201 - Animal and dairy science; (Animal biotechnology to be 4.4)

 • OECD FORD - vedlejší obor

  40301 - Veterinary science

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  40101 - Agriculture

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  GD - Hnojení, závlahy, zpracování půdy<br>GG - Chov hospodářských zvířat<br>GH - Výživa hospodářských zvířat<br>GJ - Choroby a škůdci zvířat, veterinární medicina

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 4. 2023

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2025

 • Poslední stav řešení

  Z - Začínající víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-SS-R

 • Datum dodání záznamu

  2. 6. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  11 974 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  9 580 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  2 395 tis. Kč