Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TA04021389

Vývoj systému pro variabilní dávkování pesticidů a hnojiv na základě senzorového monitoringu porostních podmínek

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA

 • Veřejná soutěž

  ALFA 4 (STA02014TA04)

 • Hlavní účastníci

  AGRIO MZS s.r.o.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  2014TA04021389

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Developement of the system for variable rate application of pesticides and fertilizers using crop monitoring

 • Anotace anglicky

  The aim of the project is to develop system of variable application of pesticides and fertilizers based on sensor monitoring of arable crop stands. The aim of solutions includes development and testing of systems for local agrometeorological observationworking on principles of wireless sensor networks, spectral sensor platforms for assembling on techniques providing data about crop stands density, system for monitoring of application conditions, technical solution for interconnection of these systems with electronic terminal of sprayer and automatic regulation of application dose based on measured data.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  GB - Zemědělské stroje a stavby

 • CEP - vedlejší obor

  GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin

 • CEP - další vedlejší obor

  GD - Hnojení, závlahy, zpracování půdy

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  20102 - Construction engineering, Municipal and structural engineering<br>20302 - Applied mechanics<br>40101 - Agriculture<br>40106 - Agronomy, plant breeding and plant protection; (Agricultural biotechnology to be 4.4)

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Jedná se o předběžné údaje, neproběhlo Závěrečné oponentní řízení.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 7. 2014

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2017

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  25. 2. 2016

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP18-TA0-TA-U/12:1

 • Datum dodání záznamu

  12. 6. 2018

Finance

 • Celkové uznané náklady

  11 362 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  7 376 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  3 984 tis. Kč