Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TE01020020

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Centra kompetence

 • Veřejná soutěž

  Centra kompetence 1 (STA02012CK)

 • Hlavní účastníci

  České vysoké učení technické v Praze / Fakulta strojní

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  2012TE01020020

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Josef Bozek Competence Centre for Automotive Industry

 • Anotace anglicky

  Innovation in vehicle design and drivetrain with combustion engines and electrical motors for reduction of fossil fuel consumption and emissions, maximal safety, comfort and fun2drive, adjustment to legislation demands and interaction with infrastructureand other vehicles, competitiveness at emerging markets. Double level of innovation being developed for immediate application output or subsequent development. Usage of knowledge base as integration element of comprehensive topic and broad team.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  JO - Pozemní dopravní systémy a zařízení

 • CEP - vedlejší obor

  JT - Pohon, motory a paliva

 • CEP - další vedlejší obor

  JD - Využití počítačů, robotika a její aplikace

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  20104 - Transport engineering<br>20204 - Robotics and automatic control<br>20205 - Automation and control systems<br>20301 - Mechanical engineering<br>20704 - Energy and fuels

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt dosáhl mimořádných výsledků, a to i z nadnárodního pohledu. Předložené dokumenty a výstupy jsou navíc obsahově i formálně plně v souladu s deklarovanou vizí programu Centra kompetence. Automobilový průmysl s návaznými obory již dlouhodobě zaujímá výjimečnou strategickou pozici v ekonomice ČR. Oponentní komise nemá pochyb o tom, že nyní dosažené výsledky a výstupy Centra kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka tuto dlouhodobě vydobytou pozici ještě posílí a že veřejné prostředky do Centra vložené se již v krátkodobém časovém horizontu vhodně zúročí. Oponentní komise všem členům konzorcia projektu k dosaženým výsledkům gratuluje.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 3. 2012

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2017

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  4. 4. 2016

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP18-TA0-TE-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  15. 8. 2019

Finance

 • Celkové uznané náklady

  346 954 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  240 034 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  106 277 tis. Kč