Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TE01020118

Elektronová mikroskopie

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Centra kompetence

 • Veřejná soutěž

  Centra kompetence 1 (STA02012CK)

 • Hlavní účastníci

  Thermo Fisher Scientific Brno s.r.o.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  6

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Electron microscopy

 • Anotace anglicky

  The project aims at introducing novel microscopic techniques, in particular in the scanning electron microscopes. The most promising directions include microscopy with slow and very slow electrons applied to bulk as well as thin film samples, and novel detectors capable of acquiring more completely the information generated by impact of electrons on samples with a possibility of sorting the signal species instead of mere counting them. With few exceptions the information contents of the angular and energy distributions of signal electrons in standard microscopes remains unexploited. With very slow electrons in the transmission mode we can study advanced materials like 2D crystals (graphene and suchlike), ultrathin sections of tissues at ultimate selectivity in the structure details caught, etc. Essentially, the project aims at covering the complete innovation chain from introduction of novel methods inspired by demands of users of the microscopes, through development and implementation of the methods up to verification of them under supervision of the final users. The present market position of FEI is admittedly good but it faces permanently intensifying competition, similarly as it holds for suppliers of the most important subassemblies like the detectors or analyzers of electrons. It is supremely important to build an innovation chain comprising methodological workplaces with adequate background and skills, manufacturers of the instrumentation, and well selected users of instrumentation from the branches of materials and biomedicine sciences and technologies. The ultimate aim is to discover, elaborate and implement novel microscopic techniques responding to contemporary as well as probable future requirements put by users of this instrumental branch, thereupon to innovate products and to increase substantially the competitiveness of the Czech manufacturers of microscopes as well as their components and subassemblies.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika

 • CEP - vedlejší obor

  EA - Morfologické obory a cytologie

 • CEP - další vedlejší obor

  BH - Optika, masery a lasery

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10306 - Optics (including laser optics and quantum optics)<br>10601 - Cell biology<br>10602 - Biology (theoretical, mathematical, thermal, cryobiology, biological rhythm), Evolutionary biology<br>20201 - Electrical and electronic engineering

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Oponentní komise konstatuje, že projekt uspěl s vynikajícími výsledky. Výstupy projektu můžeme hodnotit jako vynikající a konkurenceschopné. Byla vytvořena funkční síťová struktura mezi řešiteli projektu. Na řešený projekt navazuje řada dalších velkých společných projektů a bilaterálních projektů mezi účastníky. Spolupráce několika členů konsorcia se stala základem pro navazující projekt v programu Národní centra kompetence.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 3. 2012

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2019

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2019

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP20-TA0-TE-U/04:1

 • Datum dodání záznamu

  22. 7. 2020

Finance

 • Celkové uznané náklady

  224 313 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  156 888 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  67 425 tis. Kč