Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TE02000177

Centrum pro inovativní využití a posílení konkurenceschopnosti českých pivovarských surovin a výrobků

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Centra kompetence

 • Veřejná soutěž

  Centra kompetence 2 (STA02014CK)

 • Hlavní účastníci

  Mendelova univerzita v Brně / Agronomická fakulta

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  ZP3

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Centre for Innovative Use and Strengthening of Competitiveness of Czech Brewery Raw Materials and Products

 • Anotace anglicky

  The project’s objective is to promote competitiveness and profitability of Czech food industry and related industries. For this purpose, a unique consortium that will join renowned public and private research organizations will be established. All consortium partners have been involved in creating trends in the strategic fields – raw material (barley, hop), brewing, malting, feed industry, food and chemical industries. A multidisciplinary approach in terms of inter-connection of know-how, top technical equipment, and previous experience with application of R&D results guarantees a high application potential. The activities divided into logically linked work packages will generate these key results: A. Products - Products based on biologically active barley, hop and other plant substances with health benefits, - Extruded germinated barley grains, - Enzymatically active malt-based additives for feed mixtures, - Phytohormonal preparation for regulation of barley germination, - Hop preparation for simultaneous moderation of bitterness and colors of beers and beverages, and its manufacturing procedure, - Unfiltered beers with longer shelf life, - Pale lager beer and low-alcohol pale beer with special hop-wort preparation, B. Technologies, utility designs, methodologies - System of hop protection against harmful agents, - Analytical model of a sensor to assess sensorial damage of beers, - Evaluation system of wheat varieties intended for brewing purposes, - Methodology for growing barley for Czech beer under ecological conditions, - Antimicrobial beer filter based on nanomaterials, - Membrane filters to improve filtration capacity of Czech beer, - Multimethodology for contaminants detection, - Reactor for new hop preparation production, - Markers for authenticity confirmation of barley and hop, - Traceability markers of Czech beer, - Equipment for grains processing using low-temperature plasma discharge.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  GM - Potravinářství

 • CEP - vedlejší obor

  CB - Analytická chemie, separace

 • CEP - další vedlejší obor

  CE - Biochemie

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10406 - Analytical chemistry<br>10608 - Biochemistry and molecular biology<br>10609 - Biochemical research methods<br>21101 - Food and beverages

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Oponentní komise konstatovala, že projekt uspěl s vynikajícími výsledky. Mimo nadstandardní počet dosažených výsledků projektu bylo do řešení projektu zapojeno celkem 126 studentů a 10 začínajících mladých vědců, kteří dále pokračují ve své vědecké činnosti. Z předložené dokumentace a prezentace je patrný mezinárodní přesah, který spočívá v diseminačních aktivitách, v rámci různých mezinárodních platforem či ve vyžádaných přednáškách řešitelů. Jako obzvláště hodné zřetele oponentní komise vyzdvihuje návaznost naprosté většiny výsledků na aplikační sféru. Témata projektu vycházela z reálných požadavků průmyslových partnerů projektu. Oponentní komise doporučuje nominaci projektu na Cenu TA ČR v roce 2021.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2014

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2019

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2019

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP20-TA0-TE-U/08:1

 • Datum dodání záznamu

  12. 5. 2021

Finance

 • Celkové uznané náklady

  155 234 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  108 532 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  46 702 tis. Kč