Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TH01020844

Technologie klastrových boratových aniontů pro nové materiály a aplikace v medicíně a elektrotechnice

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON

 • Veřejná soutěž

  EPSILON 1 (STA02015TH)

 • Hlavní účastníci

  Katchem spol. s r. o.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  2015TH01020844

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Cluster borate anion technology for new materials in medicine and electronics

 • Anotace anglicky

  The aim of the project is development and verification of new technology of preparation of 10- and 12-vertex borates, both with natural and enriched isotopic content. These borates are compounds with big value added, useful as: - solid electrolytes for high power batteries - precursors for new generation of BNCT boron delivery agents By appropriate adjustment of starting conditions, the new technology will allow to shift chemical equilibrium in favor of those products, which are currently in demand and has potential for commercial use. The technology will be based on raw materials, which are unwanted byproducts from syntheses of other boron compounds. The processes will be useful in technologically significant scale.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  CA - Anorganická chemie

 • CEP - vedlejší obor

  JJ - Ostatní materiály

 • CEP - další vedlejší obor

  CB - Analytická chemie, separace

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10402 - Inorganic and nuclear chemistry<br>10406 - Analytical chemistry<br>20502 - Paper and wood<br>20503 - Textiles; including synthetic dyes, colours, fibres (nanoscale materials to be 2.10; biomaterials to be 2.9)<br>21001 - Nano-materials (production and properties)<br>21002 - Nano-processes (applications on nano-scale); (biomaterials to be 2.9)

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt splnil všechny předpokládané cíle a tedy jednoznačně uspěl podle zadání v návrhu projektu. Lze říci, že výsledky projektu přispěly k cílům programu Epsilon a jsou vhodné pro průmyslovou realizaci s vysokou přidanou hodnotou. Tato skutečnost je navíc řešitelem projektu deklarována jednáním a vážným zájemcem ze zahraničí o odběr produktů vyráběných na základě dosažených výsledků projektu.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2015

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2017

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2017

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP18-TA0-TH-U/05:1

 • Datum dodání záznamu

  1. 11. 2018

Finance

 • Celkové uznané náklady

  10 896 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  6 538 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  4 358 tis. Kč