Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Nastavení koordinačního mechanismu v rámci předsednictví v Radě EU: přípravy a průběh z pohledu vybraných členských států, získané zkušenosti a doporučení pro CZ PRES 2022

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy BETA2

 • Veřejná soutěž

 • Hlavní účastníci

  Vysoká škola ekonomická v Praze / Fakulta mezinárodních vztahů

 • Druh soutěže

  VZ - Veřejná zakázka

 • Číslo smlouvy

  2020916MT01

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Setting up coordination mechanism under the Presidency of the Council of the EU: preparations and development from the view of selected member states, lessons learned and recommendations for CZ PRES 2022

 • Anotace anglicky

  The aim of the project is to give some recommendations for improvement with regard to the functioning of the Czech coordination mechanism in relation to the EU, namely during preparations and in the course of the Czech presidency of the Council of the EU in the second half of 2022. The partial goal is to provide model examples regarding the setting of national administration actors´ cooperation and of the coordination mechanisms functioning in selected member states in the context of Presidency. A related partial goal rests in the identification of „best practices“ (or „worst practices“), which will serve to the formulation of respective recommendations for CZ PRES 2022.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  50601 - Political science

 • OECD FORD - vedlejší obor

  50602 - Public administration

 • OECD FORD - další vedlejší obor

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AD - Politologie a politické vědy<br>AE - Řízení, správa a administrativa

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Uspěl.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 8. 2020

 • Ukončení řešení

  30. 11. 2020

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  11. 9. 2020

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP21-TA0-TI-U/01:2

 • Datum dodání záznamu

  14. 12. 2021

Finance

 • Celkové uznané náklady

  941 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  941 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč