Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TJ01000115

Prediktivní řízení bateriového úložiště s fotovoltaickým zdrojem založené na cloudové službě předpovědi osvitu

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA

 • Veřejná soutěž

  ZETA 1 (STA02017TJ010)

 • Hlavní účastníci

  České vysoké učení technické v Praze / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  TJ01000115 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Predictive control of battery storage using photovoltaic energy source based on cloud irradiance forecast service

 • Anotace anglicky

  The aim of this project is an essential improvement of irradiance forecast service focused on photovoltaics systems using innovative approaches (learning algorithms) and applying this service for an effective control of local energy systems. Local energy system using solar energy will use innovative methods - predictive control based on load history, user setup and connection to cloud service of solar irradiance forecast. The topic of this project air toward smart energy with high penetration of renewable sources that will be preferably locally.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  JE - Nejaderná energetika, spotřeba a užití energie

 • CEP - vedlejší obor

  JB - Senzory, čidla, měření a regulace

 • CEP - další vedlejší obor

  JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  20201 - Electrical and electronic engineering<br>20704 - Energy and fuels

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Jedná se o předběžné údaje, neproběhlo Závěrečné oponentní řízení.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 10. 2017

 • Ukončení řešení

  30. 9. 2019

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2019

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP20-TA0-TJ-U/09:1

 • Datum dodání záznamu

  20. 2. 2020

Finance

 • Celkové uznané náklady

  2 745 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  2 329 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  416 tis. Kč