Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TJ03000002

Genderové cesty exkluze v sociálních vztazích ve stáří pohledem životní dráhy a jejich dopad na zdraví a pohodu.

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA

 • Veřejná soutěž

 • Hlavní účastníci

  Masarykova univerzita / Rektorát

 • Druh soutěže

  M2 - Mezinárodní spolupráce

 • Číslo smlouvy

  TJ03000002 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  A life course perspective on the GENdered PATHways of exclusion from social relations in later life, and its consequences for health and wellbeing.

 • Anotace anglicky

  The general objective is to provide scientific knowledge about the gendered nature of the pathway from early life socio-economic conditions, micro-, meso- and macro-influences to exclusion from social relations in later life, and the consequences for health and wellbeing in later life, and to inform policies and lay social actors. Cross-national comparisons and comparisons between men and women within different contexts will inform us about who are at risk of exclusion from social relations, and hence require targeted policy and practice attention. GENPATH aims to examine how precise the welfare state context influences the construction and outcomes of exclusion from social relations for both genders. The proposed transnational collaborations among the project partners will contribute to a better understanding of the role of how the macro-social context influences the gendered pathways to exclusion from social relations and its consequences for health and wellbeing in later life.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  VV - Experimentální vývoj

 • OECD FORD - hlavní obor

  50401 - Sociology

 • OECD FORD - vedlejší obor

  30227 - Geriatrics and gerontology

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  50301 - Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AM - Pedagogika a školství<br>AO - Sociologie, demografie<br>FP - Ostatní lékařské obory

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Veškeré cíle projektu byly dosaženy a výsledky/výstupy realizovány. Tým vytvořil i množství výsledků/výstupů nad smluvený rámec. Výsledky/výstupy se vyznačují vysokou mírou odbornosti a současně společenskou relevancí i využitelností v praxi. Výsledky/výstupy dokládají také intenzivní spolupráci českého řešitelského týmu mezinárodního konsorcia GENPATH (koordinovaného českou řešitelkou) s dalšími národními týmy.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 3. 2019

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2022

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-TJ-U

 • Datum dodání záznamu

  30. 6. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  3 875 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  3 294 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  581 tis. Kč