Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TL01000143

Udržitelné a dostupné bydlení ve strategických plánech sídel

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA

 • Veřejná soutěž

  ETA 1 (STA02018TL010)

 • Hlavní účastníci

  České vysoké učení technické v Praze / Masarykův ústav vyšších studií

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  TL01000143 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Sustainable and affordable housing in strategic urban planning

 • Anotace anglicky

  Methodological anchoring of housing issues as the next pillar of strategic plans of settlements and smart city concepts alongside existing technological ones. Summarize and describe the key determinants of sustainable and affordable housing. Describe the relationship between available housing and the competitiveness of settlements and regions, their economic and social sustainability and quality of life. Define administrative and technological barriers to the availability of housing Compare the availability of housing in other contexts. Design a methodological framework for implementation in strategic city plans. Assess the potential of new economic instruments for housing support. Make recommendations on financial and administrative tools.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  50703 - Transport planning and social aspects of transport (transport engineering to be 2.1)

 • OECD FORD - vedlejší obor

  50602 - Public administration

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  20101 - Civil engineering

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AE - Řízení, správa a administrativa<br>AP - Městské, oblastní a dopravní plánování<br>JN - Stavebnictví

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Oponentní komise se shodla, že cíle projektu i výsledky projektu byly dosaženy v souladu se Smlouvou o poskytnutí podpory, proto lze konstatovat, že projekt uspěl podle zadání.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 2. 2018

 • Ukončení řešení

  31. 10. 2019

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2019

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP20-TA0-TL-U/02:1

 • Datum dodání záznamu

  29. 6. 2020

Finance

 • Celkové uznané náklady

  2 709 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  2 420 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  289 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč