Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TL03000222

Rozvoj informatického myšlení pomocí situačních algoritmických problémů

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA

 • Veřejná soutěž

  ÉTA 3 (STA02019TL030)

 • Hlavní účastníci

  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích / Pedagogická fakulta

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  TL03000222 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Development of computational thinking by situational algorithmic problems

 • Anotace anglicky

  Main aim is to create and apply educational tool at schools. The software module will allow to create interactive programming tasks. Pupils will solve them by creating a program from blocks with possibility to test and debug it. The module will be implemented to already working contest Beaver and will add a new type of contest tasks and broaden possibilities of creating them. Four new task templates simulating different "worlds" (robot movement, graphics) and a set of tasks belonging to each of worlds will be involved. Pupil will develop his/her components of computational thinking (algorithmization, abstraction, generalization) by solving these tasks. The project will support schools teaching according to new educational framework of informatics and contest participants.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  VV - Experimentální vývoj

 • OECD FORD - hlavní obor

  50301 - Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]

 • OECD FORD - vedlejší obor

  10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  50302 - Education, special (to gifted persons, those with learning disabilities)

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi<br>AM - Pedagogika a školství<br>BC - Teorie a systémy řízení<br>BD - Teorie informace<br>IN - Informatika

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 8. 2020

 • Ukončení řešení

  28. 2. 2023

 • Poslední stav řešení

  K - Končící víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-TL-R

 • Datum dodání záznamu

  20. 2. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  1 926 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  1 540 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  374 tis. Kč