Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
LS010430

Výzkum čtenářské gramotnosti u žáků 4. ročníků ZŠ

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • Program

  Projekty pro státní správu

 • Veřejná soutěž

  Projekty pro státní správu (SMSM200131003)

 • Hlavní účastníci

  Ústav pro informace ve vzdělávání

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Progress in International Reading Literacy Study

 • Anotace anglicky

  The aim of the study realized among children in age 9 to 10 in 40 countries is to investigate children's reading literacy level in an important age when they handled reading technique and start to use reading as a tool for further learning. The projekt will allow to compare the level of reading literacy of the Czech ten-year old students with the level of students in other countries. The demonstration test and the educational program for Czech primary teachers will be also developed.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

 • CEP - hlavní obor

  AM - Pedagogika a školství

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  50301 - Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]<br>50302 - Education, special (to gifted persons, those with learning disabilities)

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  N - Nesplněno zadání

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Vecně byla, byť se značnými problémy danými postojem vedení ÚIV, splněna ta část projektu, která zajišťovala sběr dat a jejich předání do mezinárodního centra pro zpracování dat. K zpracování národní zprávy na základě mezinárodní nedošlo (posun termínu).

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2001

 • Ukončení řešení

  1. 1. 2002

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP/2003/MSM/MSM3LS/U/N/2:1

 • Datum dodání záznamu

  18. 2. 2003

Finance

 • Celkové uznané náklady

  2 829 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  1 385 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  1 444 tis. Kč