Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TL03000695

Modely oceňování veřejných statků pro účely prostorového plánování.

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA

 • Veřejná soutěž

  ÉTA 3 (STA02019TL030)

 • Hlavní účastníci

  České vysoké učení technické v Praze / Fakulta architektury

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  TL03000695 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Valuation models of public goods for spatial planning.

 • Anotace anglicky

  Develop practical tools (valuation models), which will a) estimate - by using data on prices of market goods (in this case the real estate) or possibly other data - the use value of public goods that are not directly valued by the market, such as public facilities, public spaces, public infrastructure, b) estimate the impact of planned public and private projects on price of residential and possibly also commercial real estate. The goal of the project will be to examine the possible uses of the valuation models in the process of spatial planning and decision-making on territorial development, ex-ante assessment on the feasibility of development plans in Prague metropolitan area, and in vocational education.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  50702 - Urban studies (planning and development)

 • OECD FORD - vedlejší obor

  50202 - Applied Economics, Econometrics

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  50704 - Environmental sciences (social aspects)

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AH - Ekonomie<br>AO - Sociologie, demografie<br>AP - Městské, oblastní a dopravní plánování<br>GA - Zemědělská ekonomie

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 8. 2020

 • Ukončení řešení

  31. 8. 2023

 • Poslední stav řešení

  K - Končící víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-TL-R

 • Datum dodání záznamu

  20. 2. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  4 519 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  3 541 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  951 tis. Kč