Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TL04000391

Redesign knihovních služeb 2020: webové knihy

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA

 • Veřejná soutěž

  ÉTA 4 (STA02020TL040)

 • Hlavní účastníci

  Masarykova univerzita / Filozofická fakulta

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  TL04000391 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Redesign of Library Services 2020: web books

 • Anotace anglicky

  The COVID-19 pandemic closed the public library for months, but did not dampen reading. During the pandemic, the number of downloads of electronic books from the catalog of the Municipal Library in Prague increased by more than 400%. This trend has revealed several problems: limited accessibility of e-book formats dependent on specialized SW and HW, the lack of community services supporting digital reading, or comprehensive methodologies for assessing the return on investment in digital services. The aim of the project is to make books in the catalog accessible in a browser-readable form based on the cooperation of experts from sociology, information science, IT, design and economics, to create and test new digital community services tailored to users and measure the ROI of web books.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  VV - Experimentální vývoj

 • OECD FORD - hlavní obor

  50804 - Library science

 • OECD FORD - vedlejší obor

  50803 - Information science (social aspects)

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  50802 - Media and socio-cultural communication

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi<br>AJ - Písemnictví, mas–media, audiovize

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Jedná se o předběžné údaje, neproběhlo Závěrečné oponentní řízení.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 11. 2020

 • Ukončení řešení

  31. 10. 2022

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-TL-U

 • Datum dodání záznamu

  30. 6. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  3 596 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  2 877 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  719 tis. Kč