Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Česká digitální knihovna a nástroje pro zajištění komplexních digitalizačních procesů

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo kultury

 • Program

  Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI)

 • Veřejná soutěž

  NAKI 2 (SMK02012DF001)

 • Hlavní účastníci

  Knihovna AV ČR, v. v. i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  2/2012/OVV

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Czech Digital Library and Tools for the Management of Complex Digitization Processes

 • Anotace anglicky

  The goal of the project is to create the Czech Digital Library which will aggregate digital libraries in the Czech Republic. It will serve both as a common interface for end users and as a primary data provider for international projects, especially forEuropeana, the European digital library. It will also be an important source of digital data and one of the main pillars needed in order to provide centralized services in the Czech Republic as defined in the proposal of the Library Development Strategyof the Czech Republic for 2011 to 2014.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi

 • CEP - vedlejší obor

  AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

 • CEP - další vedlejší obor

  IN - Informatika

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)<br>20103 - Architecture engineering<br>50803 - Information science (social aspects)<br>50804 - Library science<br>60401 - Arts, Art history<br>60402 - Architectural design<br>60403 - Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy)<br>60404 - Folklore studies<br>60405 - Studies on Film, Radio and Television

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt splnil všechny plánované hlavní výsledky, vytvořil o jeden hlavní výsledek více (celkem 5), čímž uspěl podle zadání. Hlavní cíl projektu byl naplněn a menší počet publikačních výstupů ho neohrozil. Funkční vzorek „Česká digitální knihovna“ v současnosti agreguje cca 2/3 dokumentů zpřístupněných v českých digitálních knihovnách, tj. více než 30 miliónů jednotlivých digitálních objektů.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 2. 2012

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2015

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  26. 3. 2015

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP16-MK0-DF-U/02:1

 • Datum dodání záznamu

  14. 12. 2016

Finance

 • Celkové uznané náklady

  19 376 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  19 376 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč