Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

DL4DH – vývoj nástrojů pro efektivnější využití a vytěžování dat z digitálních knihoven k posílení výzkumu digital humanities

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo kultury

 • Program

  Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II)

 • Veřejná soutěž

  SMK02020DG003

 • Hlavní účastníci

  Knihovna AV ČR, v. v. i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  002/2020/OVV

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  DL4DH – development of tools for effective utilization and mining of data from digital libraries to reinforce digital humanities research

 • Anotace anglicky

  Almost every single central or large library stores a big amount of data in a digital form. The data are usually described by the high-quality metadata, which enables to browse these collections, to create various virtual exhibitions etc. They are stored in digital libraries or different repositories, whose design and basic functionalities are primarily intended just for the content viewing. To increase the level of their usability for the special research group of the data scientists is needed to enrich the metadata content and to develop the appropriate interfaces to extract the data to make the heuristic part of the research more effective than today. The aim of the proposed project is to design a set of the new functionalities and independent tools that enables the extensive data mining procedures in digital libraries to cover the digital humanities researchers needs. The second project goal is to use this content in the applied research. The project is connected with the European research infrastructure called DARIAH and with the outputs of the research project INDIHU, focused on the development of tools for digital humanities.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  50804 - Library science

 • OECD FORD - vedlejší obor

  10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  60500 - Other Humanities and the Arts

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi<br>BC - Teorie a systémy řízení<br>BD - Teorie informace<br>IN - Informatika

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Cílem projektu byl vývoj nových funkcí a nástrojů, které umožní extenzivní vytěžování dat z digitálních knihoven pro potřeby humanitního výzkumu. R DL4DH feeder a R TEI convertor rozšiřují možnosti badatelského využití milionů digitalizátů, které zpřístupňují paměťové instituce téměř výhradně na systému Kramerius. „Religionistická mapa literárních významů: Citace Bible v prvorepublikovém tisku“ reprezentuje ukázku síťové analýzy dat digitálních knihoven a je návodem badatelům v DH k osvojení a modifikaci postupů pro vlastní výzkum na základě dat poskytovaných nástroji DL4DH. Metodika přípravy dat z digitálních knihoven pro využití v digitálních humanitních vědách slouží mj. jako rozšířený uživatelský manuál k vyvinutým nástrojům a přehled příkladů jejich možných užití ve výzkumné praxi. Všechny plánované hlavní, vedlejší i ostatní výsledky byly ze 100 % splněny, projekt uspěl podle zadání.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 3. 2020

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2022

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  1. 2. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-MK0-DG-U

 • Datum dodání záznamu

  6. 6. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  13 177 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  13 177 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč