Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

INDIHU - vývoj nástrojů a infrastruktury pro digital humanities

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo kultury

 • Program

  Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II)

 • Veřejná soutěž

  NAKI II 1 (SMK02016DG001)

 • Hlavní účastníci

  Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.<br>Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.<br>Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.<br>Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.<br>Knihovna AV ČR, v. v. i.<br>Národní knihovna České republiky<br>Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.<br>Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  39/2016/OVV

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  INDIHU - development of tools and infrastructure for digital humanities

 • Anotace anglicky

  The main aim of the project is to create necessary tools and infrastructure for scientific work in the humanities (such as history, philosophy, literature, etc.), which is based not according to the existing practices to analog documents, but to resources available in electronic form - for example, digitized documents, electronic databases or various collections of electronic data of a scientific nature that arise in academic work and are not effectively used yet or systematically interconnected. Project objectives are fully in line with new approaches for scientific work, which can be characterized by the term "Digital Humanities". The central solution INDIHU will serve to integrate data from the social sciences and humanities. Participating institutes of the Czech Academy of Sciences with the Main Library and the National Library will combine their resources that currently operate separately, often there is no awareness about them and it is practically impossible to use them together for the creation of specific analyzes and research. Outcomes of the project will include the development of tools that enable to work with digital content, its effective use for research and application of new methods and approaches. A software solution for virtual exhibitions allowing the use of different data sources will be prepared, further a solution for virtual knowledge base that will serve as information system and resource for individual researchers and also open source OCR mechanism that will create machine-readable text will be integrated, which will serve for more effective research and retrieval of the required documents and publications. Among the outcomes of the project is a series of workshops for students and teachers of universities to become familiar with the area of digital humanities and with project outcomes usable in this area. The aim of the project also is to cooperate with international infrastructures, particularly with DARIAH and Europeana.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi

 • CEP - vedlejší obor

  IN - Informatika

 • CEP - další vedlejší obor

  AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)<br>20103 - Architecture engineering<br>50803 - Information science (social aspects)<br>50804 - Library science<br>60401 - Arts, Art history<br>60402 - Architectural design<br>60403 - Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy)<br>60404 - Folklore studies<br>60405 - Studies on Film, Radio and Television

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Podle schváleného projektu byly dosaženy celkem 4 aplikované výstupy, a to jeden výstup typu Zpolop (INDIHU – platforma pro vědeckou práci s digitálními sbírkami z oblasti humanitních věd) a tři výsledky typu R (INDIHU Exhibition: software pro vytváření virtuálních výstav; INDIHU Mind: virtuální znalostní báze; INDIHU OCR: softwarový nástroj pro online rozpoznávání znaků z obrazových souborů). Výhodou společné platformy ústavů AV ČR je její snadné ovládání koncovým uživatelem, možnost intenzivního prohledávání a vzájemného propojování zahrnutých informačních zdrojů a otevřenost systému, který lze doplňovat o další zdroje.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 3. 2016

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2020

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  27. 3. 2020

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP21-MK0-DG-U/01:4

 • Datum dodání záznamu

  29. 7. 2021

Finance

 • Celkové uznané náklady

  23 061 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  23 031 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč