Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TL05000690

AIDTWIGLOW - Autonomní inteligentní digitální dvojče globalizovaného světa: digitální ontologie pro chytré analýzy, simulace, projekce a rozhodování

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA

 • Veřejná soutěž

  ÉTA 5 (STA02020TL050)

 • Hlavní účastníci

  Global Arena Research Institute, z. ú.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  TL05000690 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  AIDTWIGLOW - Autonomous intelligent digital twin of the globalized world: digital ontology for smart analytics, simulations, projections and decision-making

 • Anotace anglicky

  The goal is to create and test a prototype of a digital twin of the globalised world (TWIN-GLOW) as a tool for leapfrog improvement of social science's capacities to navigate through a fluid and ever-changing global landscape. The research consortium will, on the basis of socio-technical science, transfer experiences and benefits of the application of highly advanced computational methods in the areas of automatic, autonomous, and intelligent processing of big data, from fundamental research and the industrial application sphere onto a socio-economic, commercial and political decision-making environment.We consider the integration of speed, complexity and multidisciplinarity of the project and its launch into practice as a significant contribution to handling sudden crises like COVID-19.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  50902 - Social sciences, interdisciplinary

 • OECD FORD - vedlejší obor

  10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  10103 - Statistics and probability

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi<br>BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum<br>BC - Teorie a systémy řízení<br>BD - Teorie informace<br>IN - Informatika

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 4. 2021

 • Ukončení řešení

  31. 3. 2023

 • Poslední stav řešení

  K - Končící víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-TL-R

 • Datum dodání záznamu

  20. 2. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  6 846 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  5 382 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  1 495 tis. Kč