Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TN01000026

Národní centrum kompetence Josefa Božka pro pozemní dopravní prostředky

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence

 • Veřejná soutěž

  NCK 1 (STA02018TN010)

 • Hlavní účastníci

  České vysoké učení technické v Praze / Fakulta strojní

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  TN01000026 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Josef Bozek National Center of Competence for Surface Vehicles

 • Anotace anglicky

  The main project goal addresses R&D for the future mobility tools as road and rail vehicles connected and networked by the transport systems, taking into account both the strategic research results for the decisive economy spheres of the CR and immediate goals of industry. Competitiveness at global market need to be increased. The means for the achievement is the establishment of inter-sectoral consortium for a long-term synergic collaboration among academia, industry, private research, SMEs and testing companies, focused on the decisive issues of the future vehicle and mobility markets.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  VV - Experimentální vývoj

 • OECD FORD - hlavní obor

  20301 - Mechanical engineering

 • OECD FORD - vedlejší obor

  20201 - Electrical and electronic engineering

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  20104 - Transport engineering

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika<br>JB - Senzory, čidla, měření a regulace<br>JO - Pozemní dopravní systémy a zařízení<br>JR - Ostatní strojírenství<br>JT - Pohon, motory a paliva

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt byl řešen a řízen na vysoké odborné úrovni. Některé dosažené výsledky mají dobrý komerční potenciál, který je třeba v rámci implementace důkladně podchytit. Výsledky zároveň zabezpečují zvýšení konkurenceschopnosti národního potenciálu v dané oblasti a jsou srovnatelné s výsledky předních pracovišť na mezinárodní úrovni. Projekt je vynikající svým zaměřením a výsledky v oblasti zvyšování účinnosti motorů s vnitřním spalováním a využití vodíku jako alternativního paliva vč. bezpečnosti pro testování autonomních vozidel. Vzniklé konsorcium je životaschopné a udržitelné v navazující projektové spolupráci, která využije jak synergie mezi příbuznými obory a ze spolupráce mezi akademickými, výzkumnými a průmyslovými pracovišti, umožňující zaměřit aktivity na problémy aplikovatelné na trhu budoucích dopravních prostředků a zajišťování mobility. Činnost centra a jeho výsledky jsou využívány v inovaci studijních programů technických oborů na univerzitách.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 7. 2018

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2022

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-TN-U

 • Datum dodání záznamu

  30. 6. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  257 775 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  201 383 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  55 276 tis. Kč