Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TN01000038

Národní centrum kompetence pro materiály, pokročilé technologie, povlakování a jejich aplikace

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence

 • Veřejná soutěž

  NCK 1 (STA02018TN010)

 • Hlavní účastníci

  Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  TN01000038 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  National centre of competence for Materials, Advanced Technologies, Coatings and their Applications

 • Anotace anglicky

  MATCA will accelerate development and applications of plasma, laser and additive technologies in order to synthesise, modify or gasify various materials of great industrial potential. These technologies will have shaping impact on the changing industry, so their mastering, development and integration is of a strategic importance. Instead of only focusing on production, this project also takes responsibility for less attractive parts of product life cycle contributing to repairs/renewal and waste processing. High responsibility to the resources and environment is preserved all along the way.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  VV - Experimentální vývoj

 • OECD FORD - hlavní obor

  20502 - Paper and wood

 • OECD FORD - vedlejší obor

  20506 - Coating and films

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  10306 - Optics (including laser optics and quantum optics)

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  BH - Optika, masery a lasery<br>JJ - Ostatní materiály<br>JK - Koroze a povrchové úpravy materiálu

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Cíle projektu byly jednoznačně naplněny. Některé výsledky z oblasti plazmových depozičních metod nebo aditivní výroby výrazně podpoří český i zahraniční průmysl v různých oborech. Ocenění si zasluhuje zapojení projektu do řešení dílčích problémů spojených s Covidem 19, což samozřejmě nebylo plánováno, ale dobře ukazuje flexibilitu a inovativnost týmu. Výsledky tohoto dílčího projektu měly významný společenský přínos. Část výsledků je již aplikována v průmyslové praxi. Management centra je ukázkovým příkladem dobrého vedení velkého multidisciplinárního konsorcia, což výrazně přispělo k úspěchu projektu. Jedná se o velmi kvalitní projekt, který podpořil český průmysl vysokou přidanou hodnotou založenou na základním a aplikovaném výzkumu.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2019

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2022

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-TN-U

 • Datum dodání záznamu

  30. 6. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  167 680 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  133 931 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  33 750 tis. Kč