Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TN01000071

Národní centrum kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence

 • Veřejná soutěž

  NCK 1 (STA02018TN010)

 • Hlavní účastníci

  Vysoké učení technické v Brně / Fakulta strojního inženýrství

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  TN01000071 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  National Competence Centre of Mechatronics and Smart Technologies for Mechanical Engineering

 • Anotace anglicky

  NCC MESTEC has been established to concentrate R&D capacities of individual departments of the NCC participants and thus execute TAČR initiation project, sub-project and complementary projects, and further enhance commercialization activities defined in joint research agenda. NCC involves 6 departments from RO and 19 development capacities of businesses. Total performance of NCC is expected to reach CZK 262.6 million throughout the two years of project execution. See www.nccmestec.cz See Annex 3_Statue NCC and Annex 4_Joint Research Agenda (JRA)

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  20301 - Mechanical engineering

 • OECD FORD - vedlejší obor

  20204 - Robotics and automatic control

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  20501 - Materials engineering

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  JD - Využití počítačů, robotika a její aplikace<br>JG - Hutnictví, kovové materiály<br>JP - Průmyslové procesy a zpracování<br>JR - Ostatní strojírenství<br>JT - Pohon, motory a paliva

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt uspěl podle zadání zcela v souladu s původním plánem, bez závaznějších prodlev či změn, přičemž téměř všechny výsledky jsou připraveny k dalšímu využití, takže i cíle programu (zvýšení konkurenceschopnosti ČR) byly naplněny. Management projektu byl na velmi vysoké úrovni. Kladem je rovněž to, že do projektu bylo zapojeno výrazné množství začínajících výzkumníků. V projektu bylo dosaženo několika výsledků hodnocených jako vynikající. Centrum jako celek je hodnoceno velmi pozitivně.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2019

 • Ukončení řešení

  30. 4. 2022

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-TN-U

 • Datum dodání záznamu

  30. 6. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  202 566 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  144 027 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  58 539 tis. Kč