Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TO01000132

Využití tradičních znalostí k zastavení ztráty biologické rozmanitosti v lesích

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací KAPPA

 • Veřejná soutěž

  KAPPA 1 (STA02019TO010)

 • Hlavní účastníci

  Česká zemědělská univerzita v Praze / Fakulta životního prostředí

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  TO01000132 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Application of traditional knowledge to halt biodiversity loss in woodlands

 • Anotace anglicky

  The aim of the ROTATE Action is to support the biodiversity of organisms associated with traditional forms of forest management (coppicing, pollarding, leaf litter removal) in Central and Northern Europe. Interdisciplinary approach will ensure overcoming of existing barriers that prevent the introduction of knowledge into practice. The outputs will be processed in the form of scientific publications, workshops and conferences and in the form of an approved methodology that will reflect the needs of application guarantors. A wider transfer into practice and sustainability beyond the project is expected, which will be guaranteed by several application guarantors. The outputs will include monitoring of selected groups of organisms and ensuring long-term care of selected sites.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  10619 - Biodiversity conservation

 • OECD FORD - vedlejší obor

  10618 - Ecology

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  10611 - Plant sciences, botany

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  EF - Botanika<br>EH - Ekologie – společenstva

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2021

 • Ukončení řešení

  30. 4. 2024

 • Poslední stav řešení

  B - Běžící víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-TO-R

 • Datum dodání záznamu

  20. 2. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  24 283 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  17 114 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  1 669 tis. Kč