Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
VZ09001

Rozšíření a další zpřístupnění Databáze českých literárních osobností

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • Program

  INFOZ (Informační zdroje pro výzkum)

 • Veřejná soutěž

  INFOZ (SMSM2009VZ001)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  1105/2010-31

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Extension and upgrade of Database of Czech literary personalities

 • Anotace anglicky

  The aim of project is based on continuing in filling and extension of Database of Czech literary personalities on website.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  IF - Infrastruktura výzkumu, vývoje a inovací

 • CEP - hlavní obor

  AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi

 • CEP - vedlejší obor

  AB - Dějiny

 • CEP - další vedlejší obor

  AJ - Písemnictví, mas–media, audiovize

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)<br>50801 - Journalism<br>50802 - Media and socio-cultural communication<br>50803 - Information science (social aspects)<br>50804 - Library science<br>60101 - History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)<br>60204 - General literature studies<br>60205 - Literary theory<br>60206 - Specific literatures

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Úspěšný projekt významně rozšířil Databázi českých literár. osobností, obsahující zákl. biograf. informace o osobnostech české literatury od počátků písemnictví po současnost. Na internetu (http://clo.ucl.cas.cz.) je zpřístupněno 26 000 biograf. hesel.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 10. 2009

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2011

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2011

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP12-MSM-VZ-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  3. 7. 2012

Finance

 • Celkové uznané náklady

  2 889 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  1 054 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  1 825 tis. Kč