Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Prototyp Obytného návěsu - Luxury line

Identifikátory výsledku

 • Kód výsledku v IS VaVaI

  <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F25042718%3A_____%2F21%3AN0000003" target="_blank" >RIV/25042718:_____/21:N0000003 - isvavai.cz</a>

 • Výsledek na webu

  <a href="http://www.oryx-fifthwheel.com" target="_blank" >http://www.oryx-fifthwheel.com</a>

 • DOI - Digital Object Identifier

Alternativní jazyky

 • Jazyk výsledku

  čeština

 • Název v původním jazyce

  Prototyp Obytného návěsu - Luxury line

 • Popis výsledku v původním jazyce

  Výsledek VaV z období 2017-2020 jsou 3 funkční prototypy obytných návěsů za tažné vozidlo typu pick up. Jedná se o prototyp LUXURY Line, SPORT Line a TRAVEL Line. Každý prototyp se od sebe liší vnitřním uspořádáním, vybavením a velikostí. Tento vykazovaný typ Luxury line založen na zmenšeném prostoru garáže a rozšířené obytné části. Dále svým názvem poukazuje na vysokou úroveň vybavenosti podtrženou výsuvnou venkovní kuchyní.

 • Název v anglickém jazyce

  Prototype of a caravan - Luxury line

 • Popis výsledku anglicky

  The result of R&D from the period 2017-2020 are 3 functional prototypes of caravans for a towing vehicle of the pick up type. It is a prototype of the LUXURY Line, SPORT Line and TRAVEL Line. Each prototype differs in internal layout, equipment and size. This reported Luxury line type based on reduced garage space and extended living area. Furthermore, its name points to the high level of equipment underlined by the pull-out outdoor kitchen.

Klasifikace

 • Druh

  G<sub>prot</sub> - Prototyp

 • CEP obor

 • OECD FORD obor

  20102 - Construction engineering, Municipal and structural engineering

Návaznosti výsledku

 • Projekt

  <a href="/cs/project/EG16_083%2F0009191" target="_blank" >EG16_083/0009191: Vývoj obytných návěsů ve společnosti GKR STEEL s.r.o</a><br>

 • Návaznosti

  P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Ostatní

 • Rok uplatnění

  2021

 • Kód důvěrnosti údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

 • Interní identifikační kód produktu

  Luxury line

 • Číselná identifikace

 • Technické parametry

  Označení: VIN Kategorie: O2 Zkoušky: TÜV SÜD Czech s.r.o. Hmotnost v provozním stavu: 3 790 kg Maximální konstrukční rychlost vozidla: 110 km/h Délka: 9 970 mm Šířka: 2 310 mm Výška: 3 300 mm

 • Ekonomické parametry

  Ekonomické parametry jsou určovány trhem. Maximální hodnota prototypu pro prodej: 5 200 000,- Kč

 • Kategorie aplik. výsledku dle nákladů

 • IČO vlastníka výsledku

  25042718

 • Název vlastníka

  GKR ORYX s.r.o.

 • Stát vlastníka

  CZ - Česká republika

 • Druh možnosti využití

  A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

 • Požadavek na licenční poplatek

  A - Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

 • Adresa www stránky s výsledkem

  www.oryx-fifthwheel.com