Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Prototyp jednoválcového motoru umožňujícího spalovat nestandartní paliva

Identifikátory výsledku

 • Kód výsledku v IS VaVaI

  <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F46995919%3A_____%2F23%3AN0000001" target="_blank" >RIV/46995919:_____/23:N0000001 - isvavai.cz</a>

 • Výsledek na webu

 • DOI - Digital Object Identifier

Alternativní jazyky

 • Jazyk výsledku

  čeština

 • Název v původním jazyce

  Prototyp jednoválcového motoru umožňujícího spalovat nestandartní paliva

 • Popis výsledku v původním jazyce

  Jedná se o funkční experimentální motor, který výchází z šestiválcového motoru. Ke konstrukci jednoválcového motoru se přistoupilo z důvodu snížení nákladů na testování navrhovaných, jak konsktručních materiálů, tak jednotlivých vzorků paliv. Tyto dosažené výsledky byly následně implementovány na větší pohonnou jednotku šestiválcového motoru.

 • Název v anglickém jazyce

  Prototype single-cylinder engine for burning non-standard fuels

 • Popis výsledku anglicky

  It is a functional experimental engine that exits from a six-cylinder engine. The design of the single-cylinder engine was undertaken in order to reduce the cost of testing the proposed, both contouring materials and individual fuel samples. These achievements were subsequently implemented on the larger power unit of the six-cylinder engine.

Klasifikace

 • Druh

  G<sub>prot</sub> - Prototyp

 • CEP obor

 • OECD FORD obor

  20301 - Mechanical engineering

Návaznosti výsledku

 • Projekt

  <a href="/cs/project/EG15_019%2F0004600" target="_blank" >EG15_019/0004600: AV a EV motoru umožňujícího spalovat nestandardní paliva</a><br>

 • Návaznosti

  P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Ostatní

 • Rok uplatnění

  2023

 • Kód důvěrnosti údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

 • Interní identifikační kód produktu

  prototyp jednoválcového motoru

 • Číselná identifikace

 • Technické parametry

  Jedná se o funkční experimentální motor, který výchází z šestiválcového motoru. Ke konstrukci jednoválcového motoru se přistoupilo z důvodu snížení nákladů na testování navrhovaných, jak konsktručních materiálů, tak jednotlivých vzorků paliv. Tyto dosažené výsledky byly následně implementovány na větší pohonnou jednotku šestiválcového motoru.

 • Ekonomické parametry

  Výsledky tohoto projektu představují především vstupy pro další výzkum, a to nejen v oblasti spalování odpadních tuků. Kdy již během projektu projevili zájem o testování výrobci čerpadel, vstřiků, turbodmychadel a dalších komponentů. Uplatnění výsledného motoru na odpadní tuky představuje využití zejména v kogeneračních jednotkách. Společnost Adast Systems, a.s. vyvíjí obchodní činnost v 21 zemích střední, východní a jižní Evropy, Středního východu. Kdy v těchto zemích je vytvořena funkční síť obchodních a servisních zastoupení, která svým zaměřením, strukturou a kapacitními možnostmi je schopna zajisit rozvoj obchodu těchto speciálních energetických zařízení, včetně poradenství při vytváření systému pro využití odpadních tuků pro výrobu kvalitního paliva pro kogenerační jednotky. Mezi oslovenými potenciálními zákazníky jsou nemocnice, výrobní podniky, školy a další.

 • Kategorie aplik. výsledku dle nákladů

 • IČO vlastníka výsledku

  46995919

 • Název vlastníka

  ADAST Systems

 • Stát vlastníka

  CZ - Česká republika

 • Druh možnosti využití

  V - Výsledek je využíván vlastníkem

 • Požadavek na licenční poplatek

  Z - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje v některých případech licenční poplatek

 • Adresa www stránky s výsledkem