Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Historická lázeňská sídla jako kulturní, urbanistický a krajinotvorný fenomén

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo kultury

 • Program

  Program NAKI III - program na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity na léta 2023 až 2030

 • Veřejná soutěž

  SMK02023DH001

 • Hlavní účastníci

  Historický ústav AV ČR, v. v. i.<br>Muzeum východních Čech v Hradci Králové<br>Univerzita Hradec Králové / Filozofická fakulta

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  075/2023/OVV

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Historic spa sites as a cultural, urban and landscape-forming phenomenon

 • Anotace anglicky

  The aim is cultural-historical research of spas between 1700 and 1950. The advent of modern forms of hygiene led to spa towns’ development in places with healing springs, but also outside them. A historical phenomenon emerged showing the influences of their urbanistic, landscape, architectural, cultural, economic and transport development. This unique segment of the nascent modern period is today a remarkable cultural and historical memory. Historic spa locations will be mapped around the CR,with special stress on spas that disappeared due to various historical processes, and even the loss of the awareness of their period existence and significance.The output will be a database (S) in two language versions (Cz, Eng) with a map(Nimap)in the form of a web portal. There will be comparative historical-geographical research of two samples: the UNESCO triangle of spa towns(Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, Karlovy Vary)and the local Northeast Bohemian spa triangle (Lázně Bělohrad, Velichovky and Běloves). The research builds on the common starting points and aspects of spa development as a period phenomenon. The investigators create synergy to capture continuity and discontinuity in their development, including that of their structure and infrastructure. The research results will strengthen their cultural memory and identity. There will be 3 Historical Atlases of the Towns of the CR (B) (UNESCO triangle) and 2 Nimap(UNESCO and Northeast triangles). The phenomenon of 18th-20th-century spa business will be displayed by a large exhibition with a critical catalogue at the Museum of Eastern Bohemia in Hradec Králové. The conception has two levels:(1) urbanistic and building-historical development of model spa towns/complexes and (2) general aspects of period treatment, how spas functioned and life in them. These will be Ekrit + B outputs. All project outputs will utilize the digital humanities and cultural and creative branches (2D and 3D graphics, animation, etc.).

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  VV - Experimentální vývoj

 • OECD FORD - hlavní obor

  60101 - History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)

 • OECD FORD - vedlejší obor

  60500 - Other Humanities and the Arts

 • OECD FORD - další vedlejší obor

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AB - Dějiny

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 3. 2023

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2027

 • Poslední stav řešení

  Z - Začínající víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-MK0-DH-R

 • Datum dodání záznamu

  2. 3. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  21 166 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  21 166 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč