Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

APLIKACE MODERNÍCH METOD DIGITALIZACE POVINNÝCH PERIODICKÝCH REVIZÍ VÝHYBEK SPRÁVCE ŽELEZNIČNÍ INFRASTRUKTURY

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo průmyslu a obchodu

 • Program

  Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

 • Veřejná soutěž

 • Hlavní účastníci

  NDCon LOGIC a.s.

 • Druh soutěže

  OP - Operační program EU

 • Číslo smlouvy

  MPO 667/22/61200/254

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  APPLICATION OF MODERN METHODS OF DIGITALIZATION OF MANDATORY PERIODIC REVISIONS OF SWITCHES OF THE RAILWAY INFRASTRUCTURE MANAGER

 • Anotace anglicky

  The aim of the project is to verify the current modern methods of digitization in their application for mandated revisions of switches at the railway infrastructure manager. Creation of a functional verified technology and SW solution for the digitalization of compulsory revision of switches at the Czech or Slovak railway infrastructure manager.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  VV - Experimentální vývoj

 • OECD FORD - hlavní obor

  20206 - Computer hardware and architecture

 • OECD FORD - vedlejší obor

 • OECD FORD - další vedlejší obor

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  JC - Počítačový hardware a software

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 9. 2021

 • Ukončení řešení

  31. 5. 2023

 • Poslední stav řešení

  K - Končící víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  3. 8. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-MPO-EG-R

 • Datum dodání záznamu

  27. 3. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  55 432 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  0 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  30 488 tis. Kč