Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TA01031297

Zvýšení kvality jízdní dráhy ve výhybkách pomocí zpružnění

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA

 • Veřejná soutěž

  ALFA 1 (STA02011TA01)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  20110237

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Increasing the quality of track in switches by flexibility

 • Anotace anglicky

  Railway turnout is from the nature of its functions critical point of the railway track from the view of dynamic effects due to the passage of vehicles. Limitation of these effects between the vehicles wheels and rails is the most effective way to improve the quality of rail service on the vehicle side, track and passengers (durability, reliability, operating costs and functional parameters such as speed, noise, safety, power consumption, travel comfort). Therefore, the project focuses on the design of technical solutions of the turnout construction with the elastic fastening system with variations for gravel ballast and slab track, the review and verification of prescribed laboratory tests to 12/2012 and the validation in the track, including the measurement, which is expected to be finished by the end of 2015. Outputs must meet the requirements for interoperability by the TSI, EN and certificates. Solution will be used in the SŽDC and ŽSR network and for export activities.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  JO - Pozemní dopravní systémy a zařízení

 • CEP - vedlejší obor

  JN - Stavebnictví

 • CEP - další vedlejší obor

  JM - Inženýrské stavitelství

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  20101 - Civil engineering<br>20102 - Construction engineering, Municipal and structural engineering<br>20104 - Transport engineering

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Výstupy a výsledky byly dosaženy v souladu se Smlouvou/Rozhodnutím o poskytnutí účelové podpory, popř. platného Dodatku k této Smlouvě.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2011

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2015

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  7. 3. 2014

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP16-TA0-TA-U/06:1

 • Datum dodání záznamu

  2. 2. 2017

Finance

 • Celkové uznané náklady

  26 400 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  18 809 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  7 591 tis. Kč