Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Kritická hybridní edice Máchova Máje

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 20 (SGA0201600001)

 • Hlavní účastníci

  Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  16-02328S

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Hybrid Scholarly Edition of Karel Hynek Mácha´s Máj

 • Anotace anglicky

  The objective is to create a new critical edition of Karel Hynek Mácha´s poem Máj, a key work in modern Czech literature, as part of the Hybrid Scholarly Edition series (i.e. a reader’s book edition + a scholarly electronic edition) and to improve the methodology for this series. This is based on examination of the history of the poem’s text, primarily the manuscript of Máj, which the last critical edition (in 1959) did not undertake, as it was based on an old facsimile. The manuscript needs to undergo paleographic analysis for the crossed-out text to be deciphered, for the origins and purpose of the text to be determined, and for editological relevance of the manuscript to be considered. Commentaries and separate studies will provide fresh information on the so-called Náčrt Máje (Draught of Máj), Mácha’s language, Prague publishing practice at that time and the editorial history of Mácha’s text, carrying on an interrupted research line that is of fundamental importance for the development of Czech textology. The electronic edition will include complete editorial documentation.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AJ - Písemnictví, mas–media, audiovize

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  50801 - Journalism<br>50802 - Media and socio-cultural communication<br>60204 - General literature studies<br>60205 - Literary theory<br>60206 - Specific literatures

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Hlavním výstupem edičního projektu je monografie středního rozsahu (věnovaná pramenným zdrojům Máchova Máje) a kritická hybridní edice. Edice je doprovozena přiloženým dvd, na němž je obsažena kompletní vědecká edice. Výsledky projektu jsou přínosem pro domácí literárněvědnou bohemistiku a budou reflektovány i zahraničními odborníky v oboru.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2016

 • Ukončení řešení

  29. 11. 2019

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  26. 4. 2018

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP20-GA0-GA-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  2. 7. 2020

Finance

 • Celkové uznané náklady

  4 373 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  2 894 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  1 479 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč