Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Výšinná sídliště doby halštatské a laténské v západních Čechách jako odraz historického vývoje a struktury společnosti

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

 • Hlavní účastníci

  Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

 • Druh soutěže

 • Číslo smlouvy

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Hill Settlements of the Hallstatt and La Téne Period in Western Bohemia as a Reflexion of the Historical Development and Social Structure

 • Anotace anglicky

  The publication should basically cover the structure and the development of the Hallstatt and Early La-Tene settlement in western Bohemia. It will lean on two investigated elevated sites in this region ( Svržno, Štítary n.R. - Hostětice ) and will be accomplished by a list of all elevated fortified and not fortified sites and their geodesic plans, an aerial photodocumentation and a sample of the finds. Important parts in the publication will be played by scientific analysis ( paleobothanical, osteological ). This way we should receive for the first time a detailed study a whole region in Bohemia. The publication of the results of the project will be important for the archaeological understanding of the observed period in the broader central European context.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

 • CEP - hlavní obor

  AC - Archeologie, antropologie, etnologie

 • CEP - vedlejší obor

  EF - Botanika

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10611 - Plant sciences, botany<br>10612 - Mycology<br>50404 - Anthropology, ethnology<br>60102 - Archaeology

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Řešitel zpracoval vyčerpávajícím způsobem hradiště pozdní doby halštatské až časného laténu v západních Čechách. Projekt navázal na grant MK ČR z let 1996-98, jehož výstupem byla dokumentace a geodetické zaměření zmíněných hradišť. Všestranné zpracování

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 1998

 • Ukončení řešení

  1. 1. 2000

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP/2001/GA0/GA01GA/U/N/9:4

 • Datum dodání záznamu

Finance

 • Celkové uznané náklady

  500 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  439 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč