Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Podobnostní nemetrické vyhledávání v rozsáhlých komplexních databázích

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 14 (SGA02011GA-ST)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  P202-11-0968

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Large-scale Nonmetric Similarity Search in Complex Domains

 • Anotace anglicky

  The similarity search is popular in various areas of computing, including multimedia databases, data mining, bioinformatics, etc. For a long time, the database approaches to similarity search assumed the similarity as a metric distance. Due to its properties, metric similarity allows to index a database such that it can be queried efficiently (quickly). However, together with the increasing complexity of data across various domains, there appeared many similarities in recent years that were not metrics(i.e., nonmetrics). The database research, however, is still not aware of the huge potential market for nonmetric similarity search, recognizing just the metric space model. This project aims to propose formal models followed by a design of access methods for efficient nonmetric similarity search, that is, search in databases where the similarity is not restricted by the metric postulates. Such a goal would bring an efficient database solution to the domain experts that need to pursue large-scale content-based retrieval tasks in complex databases, like multimedia retrieval, similarity-based data mining, complex pattern matching, classification and prediction in bioinformatics, etc.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  IN - Informatika

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Výsledkem projektu bylo několik metod v oblasti efektivního nemetrického vyhledávání. Cíle byly splněny, publikační výstupy jsou kvalitní. Mezi publikacemi je několik ve velmi kvalitních časopisech. Některé publikace v kategorii Jsc, zejména Lecture Not?

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2011

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2014

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  18. 4. 2014

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP15-GA0-GA-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  22. 5. 2015

Finance

 • Celkové uznané náklady

  6 401 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  6 401 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč