Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Synergické modelování adaptivních podobnostních měr pro potřeby multimediálního vyhledávání

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Postdoktorandské granty

 • Veřejná soutěž

  Postdoktorandské granty 12 (SGA02012GA1PD)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  P202-12-P297

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Synergistic Modeling of Adaptive Similarities for Multimedia Retrieval

 • Anotace anglicky

  The task of smart similarity search in huge multimedia databases remains still a big challenge for the image retrieval research. The domain experts try to design more effective retrieval models which often utilize complex and expensive similarity measures. At the same time, the database experts developing similarity-based indexes have to fight with less "indexable" similarity spaces induced by the more complex similarity measures. However, the general database approaches are not sufficient andso the database experts can no longer stand aside from the similarity modeling. In this project, we would like to enter the world of domain experts, in order to design "indexable" similarity spaces. In general, we would like to describe a newsimilarity space modeling schema considering not only the retrieval quality but also the efficiency issues. As we have recently shown, this approach can result in interesting tradeoffs, where at least two orders of magnitude speedup can be achieved for the price of only slightly decreased retrieval quality.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  IN - Informatika

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt přispívá k oblasti efektivního podobnostního vyhledávání v rozsáhlých multimediálních kolekcích. Konkrétní přínosy jsou adekvátně shrnuty v závěrečné kartě projektu. Výsledky mohou časem přispět ke zlepšení každodenního vyhledávání na Internetu.?

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2012

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2014

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  18. 4. 2014

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP15-GA0-GP-U/02:2

 • Datum dodání záznamu

  6. 5. 2016

Finance

 • Celkové uznané náklady

  1 545 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  1 545 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč