Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
IAA2075304

Decentralizované řízení rozlehlých systémů

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Akademie věd České republiky

 • Program

  Granty výrazně badatelského charakteru zaměřené na oblast výzkumu rozvíjeného v současné době zejména v AV ČR

 • Veřejná soutěž

  Výzkumné granty 3 (SAV02003-A)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  IAA2075304

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Decentralized Control of Large Scale Systems

 • Anotace anglicky

  The ain of the proposed grant project is to derive suitable methodsand algorihms for decentralized feedback control design of selected unsolved problems arising in nonlinear and hybrid interconnected dynamic systems including uncertainties and delays. Weshall concentrate our attention on decentralized control design of interconnected systems, decentralized design of decentralized controllers for both similar composite systems and systems with overlapping subsystems. The system dynamics is described bydeterministic hybrid ODEs. Deterministic parametric and signal uncertainties defined by interval functions are supposed. Special attention will be paid to constructive proofs, alsgorithmic aspects and simulation verification of the solved problems. The research will employ the results achieved under the grant project of the Academy of Sciences of the Crech Republik A2075802"Distributed Control of Large Scale Systems", whwre however no hybrid systems were considered.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  BC - Teorie a systémy řízení

 • CEP - vedlejší obor

  BA - Obecná matematika

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10101 - Pure mathematics<br>10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  V - Vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Byly rozvinuty metody návrhu decentralizovaného pružného robustního řízení pro propojené dynamické nelineární a hybridní systémy se zpožděním včetně systémů s překrytím a symetrických složitých systémů. Tvrzení byla ověřena na simulačních příkladech.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2003

 • Ukončení řešení

  1. 12. 2007

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  27. 2. 2007

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP08-AV0-IA-U/02:2

 • Datum dodání záznamu

  28. 6. 2013

Finance

 • Celkové uznané náklady

  2 688 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  1 728 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  960 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč