Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TL02000256

Návrh a implementace konceptu a metodiky “career learning” v odborném vzdělávání

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA

 • Veřejná soutěž

  ETA 2 (STA02018TL020)

 • Hlavní účastníci

  Česká zemědělská univerzita v Praze / Institut vzdělávání a poradenství

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  TL02000256 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Design and Implementation of the Concept and Methodology of "Career Learning" in Vocational Education

 • Anotace anglicky

  The aim of the project is to create and publish a generally applicable methodology for the effective implementation of career learning and guidance in SEP in secondary vocational education. The partial aim is to verify this methodology and pilot it at 3 selected secondary vocational schools of various branches. On the one hand based on questionnaire surveys and guided interviews to find out what are pupils needs and on the other hand what needs and opportunities schools have, personal, organizational as well as financial in the field of career learning and guidance. To give schools of varying subject-matter a tool to effectively apply the cross-curriculum topic People and the World of Work in Education and Training to ensure that pupils are equipped with their career management skills.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  50301 - Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]

 • OECD FORD - vedlejší obor

  50403 - Social topics (Women´s and gender studies; Social issues; Family studies; Social work)

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  50902 - Social sciences, interdisciplinary

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AM - Pedagogika a školství<br>AO - Sociologie, demografie

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Jedná se o předběžné údaje, neproběhlo Závěrečné oponentní řízení.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 2. 2019

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2022

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-TL-U

 • Datum dodání záznamu

  30. 6. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  1 029 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  727 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  230 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč