Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
TL03000319

Ekonomika a etika zahraničních investorů v České republice

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Technologická agentura ČR

 • Program

  Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA

 • Veřejná soutěž

  ÉTA 3 (STA02019TL030)

 • Hlavní účastníci

  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně / Fakulta managementu a ekonomiky

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  TL03000319 - Smlouva o poskytnutí podpory

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Economy and ethics of foreign investors in the Czech Republic

 • Anotace anglicky

  The project will use economics to address the fundamental topic of the Czech economy, i.e. the role of foreign investments in terms of their effects and CSR. The aim is to support the emancipation of the Czech economy by moving it even further from the host economy using basic production factors without linking to more sophisticated production and business models to the position of an economy with strongly rooted international capital seeking effective investment respecting social responsibility. The project will combine economic research with non-traditional communication tools. The project will focus on obtaining and analyzing the missing quantitative and qualitative data which will enable to evaluate investment efficiency, the number of "smart" investments and investment rooting.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  50202 - Applied Economics, Econometrics

 • OECD FORD - vedlejší obor

  10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  50201 - Economic Theory

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi<br>AH - Ekonomie<br>BC - Teorie a systémy řízení<br>BD - Teorie informace<br>GA - Zemědělská ekonomie<br>IN - Informatika

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 5. 2020

 • Ukončení řešení

  30. 4. 2023

 • Poslední stav řešení

  K - Končící víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  28. 2. 2022

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-TA0-TL-R

 • Datum dodání záznamu

  20. 2. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  4 729 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  3 696 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  958 tis. Kč