Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
UH0365

Koncept Praha - Osobní asistenční a zdravotnické systémy

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Hlavní město Praha

 • Program

  Operační program Praha - pól růstu ČR

 • Veřejná soutěž

 • Hlavní účastníci

  České vysoké učení technické v Praze / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky<br>České vysoké učení technické v Praze / Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Druh soutěže

  OP - Operační program EU

 • Číslo smlouvy

  DOT/02/04/003015/2017

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Concept Prague - Personal health systems

 • Anotace anglicky

  The main objective of the project is to support training, technology transfer and knowledge leading to the commercialisation of research results from CTU (research) in areas and topics realized in cooperation with by the authorities in the works and services (practice) provided by the city government. The support will be provided on the basis of the feasibility and commercial potential of two of the projects and their training into practice. The secondary objective of the project is to support CTT (Center for Technology Transfer) of CTU in Prague.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  IN - Inovace

 • OECD FORD - hlavní obor

  20601 - Medical engineering

 • OECD FORD - vedlejší obor

  30202 - Endocrinology and metabolism (including diabetes, hormones)

 • OECD FORD - další vedlejší obor

  30103 - Neurosciences (including psychophysiology)

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  FB - Endokrinologie, diabetologie, metabolismus, výživa<br>FH - Neurologie, neurochirurgie, neurovědy<br>FS - Lékařská zařízení, přístroje a vybavení

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt s ukončenou fází realizace. Začíná období udržitelnosti.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 2. 2018

 • Ukončení řešení

  31. 3. 2020

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  18. 12. 2017

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP21-KHP-UH-U/03:1

 • Datum dodání záznamu

  2. 8. 2021

Finance

 • Celkové uznané náklady

  21 037 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  0 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  2 104 tis. Kč