Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
UH0377

Koncepty Fakulty Stavební ČVUT pro Prahu 2017

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Hlavní město Praha

 • Program

  Operační program Praha - pól růstu ČR

 • Veřejná soutěž

 • Hlavní účastníci

  České vysoké učení technické v Praze / Fakulta stavební

 • Druh soutěže

  OP - Operační program EU

 • Číslo smlouvy

  DOT/02/04/003044/2017

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Concepts of the Building faculty of CTU for Prague 2017

 • Anotace anglicky

  The main aim is to support technology transfer processes at the faculty of civil engineering (czech technical university Prague).

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  IN - Inovace

 • OECD FORD - hlavní obor

  20102 - Construction engineering, Municipal and structural engineering

 • OECD FORD - vedlejší obor

  20103 - Architecture engineering

 • OECD FORD - další vedlejší obor

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AL - Umění, architektura, kulturní dědictví<br>GB - Zemědělské stroje a stavby<br>JM - Inženýrské stavitelství

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt s ukončenou fází realizace. Začíná období udržitelnosti.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2018

 • Ukončení řešení

  30. 6. 2020

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  30. 11. 2017

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 Občanského zákoníku), ale název projektu, cíle projektu a u ukončeného nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu (údaje P03, P04, P15, P19, P29, PN8) dodané do CEP, jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP21-KHP-UH-U/03:1

 • Datum dodání záznamu

  2. 8. 2021

Finance

 • Celkové uznané náklady

  31 449 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  28 304 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  3 145 tis. Kč