Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”
UH0834

Technologie pro eHealth na ČVUT

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Hlavní město Praha

 • Program

  Operační program Praha - pól růstu ČR

 • Veřejná soutěž

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  OP - Operační program EU

 • Číslo smlouvy

  DOT/02/03/003302/2018

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Technology for eHealth on CTU

 • Anotace anglicky

  The project for training, technology transfer and knowledge leading to the commercialisation of research results from CTU (research) in areas and topics dealt with by the authorities in the works and services (practice) provided by the city government.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  IN - Inovace

 • OECD FORD - hlavní obor

  20601 - Medical engineering

 • OECD FORD - vedlejší obor

  10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)

 • OECD FORD - další vedlejší obor

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi<br>BC - Teorie a systémy řízení<br>BD - Teorie informace<br>FS - Lékařská zařízení, přístroje a vybavení<br>IN - Informatika

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt ukončen v souladu se smlouvou, naplněny cílové indikátory projektu. Další monitoring výsledků probíhá v období udržitelnosti projektu.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2019

 • Ukončení řešení

  30. 6. 2021

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  2. 11. 2018

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP22-KHP-UH-U

 • Datum dodání záznamu

  23. 2. 2022

Finance

 • Celkové uznané náklady

  25 319 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  22 787 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  2 532 tis. Kč