Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Informační technologie ve službách jazykového kulturního bohatství (IT JAKUB)

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo kultury

 • Program

  Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI)

 • Veřejná soutěž

  NAKI 2 (SMK02012DF001)

 • Hlavní účastníci

  České vysoké učení technické v Praze / Fakulta elektrotechnická<br>Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  28/2012/OVV

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Information technologies serving the language cultural heritage (IT JAKUB)

 • Anotace anglicky

  1. Creation of a platform for preserving, education and presentation of language cultural heritage as a part of national identity. 2. Creation of a central data storage for various language related data (electronic editions, language corpus, dictionaries, bibliographic information, secondary literature, image and audio data). Data will be created mostly manually using newly developed utilities. Creation of tools for utilizing this data, for example stemming, derivation of alteration of sounds and an advanced searching. 3. Creation of a unified methodology for transcription of the historical Czech texts into an electronic form. ÚJČ will function as a coordinator of this activity in the Czech Republic. 4. Creation of tools for assisted transcription of the historical texts into an electronic form. The tools will be integrated into the MS Office suite, since it is the most common software for text editing nowadays. 5. Using the named tools as well for other languages than the historical Czech. 6. Designand implementation of web portal and a number of mobile applications that make the language cultural heritage available using mobile phones and tablets. 7. Design of the applications with respect to the needs of handicapped users. 8. Design and implementation of interactive educational materials for elementary and high schools using the mobile platform (tablets, electronic book readers), interactive whiteboards and other school infrastructure. 9. Creation of an audio book as hypermedia content. The audio book will interpret the historical texts in their original phonetic form. This presentation form is suitable for vision and motor impaired users as well as for making the education more attractive. 10. Organization of an exhibition dedicated to the history of Czech grammar. Preparation and publication of a book of the same topic.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  AP - Aplikovaný výzkum

 • CEP - hlavní obor

  AI - Jazykověda

 • CEP - vedlejší obor

  AM - Pedagogika a školství

 • CEP - další vedlejší obor

  JC - Počítačový hardware a software

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  20206 - Computer hardware and architecture<br>50301 - Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]<br>50302 - Education, special (to gifted persons, those with learning disabilities)<br>60201 - General language studies<br>60202 - Specific languages<br>60203 - Linguistics

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Cíle projektu byly splněny. Všechny plánované výsledky byly realizovány v očekávané struktuře, kvantitě a kvalitě. Některé výsledky v oblasti základního i aplikovaného výzkumu byly realizovány nad rámec očekávaných výsledků.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 2. 2012

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2015

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  26. 3. 2015

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP16-MK0-DF-U/02:1

 • Datum dodání záznamu

  14. 12. 2016

Finance

 • Celkové uznané náklady

  13 408 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  13 349 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč