Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Smart Akcelerátor 3

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • Program

  Operační program Jan Amos Komenský

 • Veřejná soutěž

 • Hlavní účastníci

  Karlovarský kraj

 • Druh soutěže

  OP - Operační program EU

 • Číslo smlouvy

  22_009/0004182-01

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Smart Accelerator 3

 • Anotace anglicky

  The goal of the project is the development of skills for intelligent specialization, industrial transformation and entrepreneurship and the development of the innovation ecosystem of the Karlovy Vary region through: - support of small and medium-sized enterprises with an emphasis on transformation - development of public administration (especially with regard to the introduction of innovative processes, digitization, increasing efficiency) - development of cultural, creative industries and entrepreneurship - investing in the development of human resources

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  IF - Infrastruktura výzkumu, vývoje a inovací

 • OECD FORD - hlavní obor

  10700 - Other natural sciences

 • OECD FORD - vedlejší obor

  10700 - Other natural sciences

 • OECD FORD - další vedlejší obor

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2023

 • Ukončení řešení

  28. 2. 2027

 • Poslední stav řešení

  Z - Začínající víceletý projekt

 • Poslední uvolnění podpory

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP23-MSM-EH-R

 • Datum dodání záznamu

  25. 7. 2023

Finance

 • Celkové uznané náklady

  74 041 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  14 772 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  11 106 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč