Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Analýza dynamických účinků od kolejové dopravy metodou kvadratických časově a frekvenčně invariantních transformací

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 10 (SGA02007GA-ST)

 • Hlavní účastníci

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  103/07/0183

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  The investigation of dynamic effects due to the rail transport by the method of quadratic time and frequency invariant transformations

 • Anotace anglicky

  The fundamental of the project consists in the selection and optimization from time-frequency transforms from Cohen class for evaluation of measurement of research character on railway (tramline) structures. Designed methods and proceedings will be tested by analyses of dynamic consequences to selected structures of railway superstructure (from the point of view of safety of operation and spread of vibratos on critical parts - fastenings of rails, switches) in laboratory and in terrain. Very important task will be the selection, testing and eventually the proposal of pertinent core function for given analyses on railway structures. Core function herewith unambigitiously sets up properties of given transform and as well the suitability of useof given transform for factual application. It is therefore supposed, that selected core functions will be optimized for the use in given problematic. As far it will not be possible, to solution group will propose these functions newly with requested

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  JN - Stavebnictví

 • CEP - vedlejší obor

  JO - Pozemní dopravní systémy a zařízení

 • CEP - další vedlejší obor

  JM - Inženýrské stavitelství

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  20101 - Civil engineering<br>20102 - Construction engineering, Municipal and structural engineering<br>20104 - Transport engineering

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Plánované cíle projektu byly splněny. Byly vytvořeny nové postupy pro dynamickou analýzu konstrukce železniční a tramvajové dopravní cesty. Hodnocení dynamických jevů je založeno na výběru a optimalizaci kvadratických časově a frekvenčně invariantních t?

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2007

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2009

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  22. 4. 2009

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP10-GA0-GA-U/02:2

 • Datum dodání záznamu

  22. 1. 2015

Finance

 • Celkové uznané náklady

  1 599 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  1 599 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč