Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Kompenzátory s dopravním zpožděním pro flexibilní systémy

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 20 (SGA0201600001)

 • Hlavní účastníci

  České vysoké učení technické v Praze / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  16-17398S

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Time delay compensators for flexible systems

 • Anotace anglicky

  The project is focused on new concepts of compensation schemes for flexible systems that are based on the general model-matching theory and on the signal-shapers methodology. This research is motivated by recent achievements in the area of signal shapers in general, and their feedback implementations in particular. The shapers can be interpreted quite naturally in terms of the general exact model-matching theory: the dynamics of the plant is modified by the shaper so that the closed-loop system is well damped. This approach promises not only a unifying reformulation and parameterization of known technical solutions, but shall also motivate new revolutionary results related to active control of flexible systems. Particularly, this will allow the input shaping approaches to be extended to multiple-input, multiple output applications, where the mutual couplings of the subsystems dynamics makes a direct application of the input shaper difficult. In addition to the exact model matching paradigm, spectral methods will be considered in the context of the optimal model matching problem.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  BC - Teorie a systémy řízení

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Projekt přináší řadu významných originálních poznatků v teorii a návrhů dynamických systémů – konkrétněji kompenzátorů pro flexibilní systémy s dopravním zpožděním. Bylo dosaženo vynikajících výsledků, což dokazuje řada kvalitních publikací v prestižních časopisech a konferencích, dále dostupný SW, a metodika. Nebyly zjištěny nedostatky v čerpání financí či pravidel řešení grantového projektu.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2016

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2018

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  17. 5. 2018

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP19-GA0-GA-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  12. 6. 2019

Finance

 • Celkové uznané náklady

  6 166 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  4 837 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  1 329 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč