Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Nové koncepty v teorii signálových tvarovačů s dopravním zpožděním

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 17 (SGA0201300005)

 • Hlavní účastníci

  České vysoké učení technické v Praze / Fakulta strojní

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  13-06962S

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  New concepts in theory of signal shapers with time delays

 • Anotace anglicky

  The project focuses on developing novel concepts for analysis and synthesis of signal shapers with time delays. In principle, these algorithms being used for shaping the control system set-points or just system inputs with the aim to compensate oscillatory modes are continuous time difference equations. Applying the recent results in theory of difference equations, the spectral analysis of existing types of shapers will be performed. Next, the strong stability theory of neutral systems will be applied in order to analyse the potential stability risks of applying the shapers in feedback loops. As the main result, completely new concept of signal shapers based on distributed time delays will be proposed. Compared to classical shapers, the novel distributed shapers are likely to have considerable better features with respect to robustness, spectrum distribution and stability, if used in closed loops. Consequently, the control synthesis of systems pre-compensated by signal shapers will be proposed. All the obtained results will be tested on simulation and laboratory experiments.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • CEP - hlavní obor

  BC - Teorie a systémy řízení

 • CEP - vedlejší obor

 • CEP - další vedlejší obor

 • OECD FORD - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  10201 - Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)

Hodnocení dokončeného projektu

 • Hodnocení poskytovatelem

  U - Uspěl podle zadání (s publikovanými či patentovanými výsledky atd.)

 • Zhodnocení výsledků projektu

  Všechny plánované cíle byly splněny, tzn. metoda návrhu tvarovačů signálů s distribuovaným zpožděním, nástroje pro spektrální analýzu a syntézu tvarovačů a návrh PID regulátorů s těmito tvarovači. Výsledky byly publikovány a prezentovány na mezinárodním fóru a jasně a přehledně popsány v závěrečné zprávě.

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 2. 2013

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2015

 • Poslední stav řešení

  U - Ukončený projekt

 • Poslední uvolnění podpory

  10. 4. 2015

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP16-GA0-GA-U/01:1

 • Datum dodání záznamu

  25. 9. 2017

Finance

 • Celkové uznané náklady

  3 994 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  3 994 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč