Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

 • Projekty podpořené TA ČR
 • Významné projekty
 • Projekty s nejvyšší státní podporou
 • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

 • Takto najdu konkrétní +slovo
 • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
 • “Takto můžu najít celou frázi”

Oděvní doplňky a sociální život ve středověkých městech střední Evropy (Praha – Wroclaw)

Veřejná podpora

 • Poskytovatel

  Grantová agentura České republiky

 • Program

  Standardní projekty

 • Veřejná soutěž

  Standardní projekty 22 (SGA0201800001)

 • Hlavní účastníci

  Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

 • Druh soutěže

  VS - Veřejná soutěž

 • Číslo smlouvy

  18-26503S

Alternativní jazyk

 • Název projektu anglicky

  Dress accesories and social life in medieval towns of Central Europe (Prague-Wroclaw)

 • Anotace anglicky

  The aim of this project is to investigate how social life (interactions in society) looked like in the light of dress accessories finds (buckles, brooches etc.), items which are usually only archaeological evidence of fashion. The proposed project will be carried out in two phases. First, by performing research in the archaeological archives of Prague institutions with the aim of preparing a catalogue of unpublished finds from selected urban excavations. Some selected artefacts will undergo specialized examinations (X-ray spectrometry) in order to obtain technological information. In the second phase, materials from Prague will be analysed using theories developed in the social sciences (such as Actor-Network Theory) to gain knowledge not only about artefacts themselves, but mainly about relations in the society (production, consumption, manifesting identity, status and aspirations). To solve this issue we will investigate archaeological, iconographical and written sources on a broad European background. The outcome of this study will be a paper in important international journal.

Vědní obory

 • Kategorie VaV

  ZV - Základní výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor

  60102 - Archaeology

 • OECD FORD - vedlejší obor

 • OECD FORD - další vedlejší obor

 • CEP - odpovídající obory <br>(dle <a href="http://www.vyzkum.cz/storage/att/E6EF7938F0E854BAE520AC119FB22E8D/Prevodnik_oboru_Frascati.pdf">převodníku</a>)

  AC - Archeologie, antropologie, etnologie

Termíny řešení

 • Zahájení řešení

  1. 1. 2018

 • Ukončení řešení

  31. 12. 2023

 • Poslední stav řešení

 • Poslední uvolnění podpory

  25. 3. 2020

Dodání dat do CEP

 • Důvěrnost údajů

  S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

 • Systémové označení dodávky dat

  CEP22-GA0-GA-R

 • Datum dodání záznamu

  22. 2. 2022

Finance

 • Celkové uznané náklady

  2 923 tis. Kč

 • Výše podpory ze státního rozpočtu

  2 923 tis. Kč

 • Ostatní veřejné zdroje financování

  0 tis. Kč

 • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

  0 tis. Kč